Πιεσόμετρα - Σφυγμόμετρα

ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε

Aξιόπιστη μέτρηση της πίεσής σας στο σπίτι


Τα μόνα πιεσόμετρα που είναι αξιόπιστα στις μετρήσεις τους είναι αυτά που η ακρίβεια τους έχει πιστοποιηθεί κλινικώς
Οι κλινικές πιστοποιήσεις ακριβείας είναι μια δαπανηρή και πολύπλοκη διαδικασία μέτρησης της ακρίβειας του ψηφιακού πιεσόμετρου, η οποία πραγματοποιείται μόνο σε μεγάλα ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστημιακές κλινικές της Ευρώπης και της Αμερικής.
Στο κατάστημά μας θα βρείτε αξιόπιστα πιεσόμετρα σε ασυναγώνιστες τιμές.

Αρτηριακή Υπέρταση


Η Αρτηριακή υπέρταση ορίζεται ως η αύξηση της αρτηριακής πίεσης (συστολικής ή/και διαστολικής) σε επίπεδα μεγαλύτερα από τα φυσιολογικά. Τα φυσιολογικά όρια της αρτηριακής πίεσης κυμαίνονται σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε λιγότερο από 130mmHg (χιλιοστά στήλης υδραργύρου) για την συστολική πίεση (η μεγάλη πίεση όπως συνηθίζεται να αποκαλείται) και λιγότερο από 85mmHg για την διαστολική πίεση (η πίεση της καρδιάς ή μικρή πίεση). Επίσης υπάρχει η υψηλή φυσιολογική συστολική πίεση που κυμαίνεται σε τιμές μεταξύ 130-139mmHg και η υψηλή φυσιολογική διαστολική πίεση που κυμαίνεται μεταξύ 85-89mmHg. Τα άτομα που οι πιέσεις τους κυμαίνονται μεταξύ των υψηλών φυσιολογικών τιμών βρίσκονται στην φάση της προϋπέρτασης και έχουν μεγάλη πιθανότητα να εμφανίσουν υπέρταση στο μέλλον.

Η Σωστή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης


Η σωστή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης εξαρτάται από την θέση του εξεταζομένου, το μέγεθος του αεροθαλάμου, την τοποθέτηση της περιχειρίδας, και από άλλες ειδικές συνθήκες.

Θέση του εξεταζομένου


Ο εξεταζόμενος πρέπει να κάθεται αναπαυτικά με το βραχίονα σε σταθερό σημείο, περίπου στο ύψος της καρδιάς.Σε περίπτωση που ο βραχίονας κρέμεται τότε οι τιμές θα είναι ελαφρώς αυξημένες(περίπου κατά 8mmHg). Επίσης ο εξεταζόμενος θα πρέπει να προσδιορίσει το χέρι από το οποίο θα μετρά την αρτηριακή του πίεση,το οποίο είναι αυτό με την μεγαλύτερη Α.Π.(αν υπάρχουν διαφορές). Σημαντικό είναι το χέρι που θα γίνει η μέτρηση να είναι γυμνό. Όσον αφορά στην εκτέλεση της μέτρησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν η στιγμή που ακούγεται ο πρώτος ήχος(εμφάνιση) και ο τελευταίος ήχος(εξαφάνιση) που αντιστοιχούν στη συστολική και στη διαστολική πίεση αντίστοιχα.

Το μέγεθος του αεροθαλάμου


Ο αεροθάλαμος πρέπει να καλύπτει το 80% της περιμέτρου του βραχίονα και σύμφωνα με την Ειδική Επιτροπή της Διεθνούς Εταιρίας Υπέρτασης ένας αεροθάλαμος διαστάσεων 12 x 26εκ. καλύπτει την πλειονότητα των ενηλίκων. Σε παχύσαρκα άτομα ο αεροθάλαμος θα πρέπει να έχει διαστάσεις 12 x 40εκ. και σε λεπτόσωμα άτομα και παιδιά 12 x 18εκ.

Τοποθέτηση περιχειρίδας


Η περιχειρίδα θα πρέπει να τοποθετείται ακριβώς πάνω από την βραχιόνιο αρτηρία. Το κάτω άκρο της θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 2,5 εκ. από την καμπτική επιφάνεια του αγκώνα. Επίσης μικρή περιχειρίδα μπορεί να δώσει ψευδώς αυξημένες τιμές.

Ειδικές συνθήκες


Σημαντικό είναι μισή ώρα πριν τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης ο εξεταζόμενος να μην έχει πιει καφέ και να μην έχει καπνίσει, να μην έχει πάρει φάρμακα που επηρεάζουν την πίεση και ο χώρος εξέτασης να είναι ήσυχος και ζεστός.

Aξιόπιστη επαγγελματική μέτρηση της πίεσης


Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία ψηφιακών, μανομετρικών, υδραργυρικών, τροχήλατων πιεσομέτρων για μπράτσο ή καρπό, ικανά να σας καλύψουν κάθε επαγγελματική σας ανάγκη, σε ασυναγώνιστες τιμές.